Adaptacje projektów gotowych

Adaptacja projektu gotowego obejmuje projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 wykonany na mapie do celów projektowych oraz wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym.

Proces projektowy przebiega następująco:

1. Wizja lokalna
Adaptację rozpoczynamy od  wizji lokalnej i analizy terenu. Jeżeli projekt gotowy nie został jeszcze zakupiony, analizujemy czy proponowany przez klienta  projekt jest odpowiedni na działkę i czy nie jest w sprzeczności z Warunkami Zabudowy lub Planem Miejscowym.

2. Sprawy formalne
Do wykonania adaptacji projektu gotowego niezbędne są następujące dokumenty:
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub Warunki Zabudowy.
- Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500
- Badania geotechniczne gruntu
- Jeżeli wymagane - wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej oraz inne specjalistyczne pozwolenia i opinie.

3. Koncepcja Zagospodarowania Terenu
Efektem wizji lokalnej, analizy mapy oraz Warunków Zabudowy jest propozycja zagospodarowania terenu, usytuowania domu, śmietników, dojść, dojazdów i innych niezbędnych do funkcjonowania domu urządzeń lub instalacji (studni, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków).

4. Zmiany w projekcie gotowym
Uzgodnione  z Państwem zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym na każdym egzemplarzu projektu gotowego. Należy pamiętać, że na każdą istotną zmianę (np. dodatkowe okno) jest obowiązek uzyskania pisemnej zgody autora projektu gotowego. 


5. Projekt adaptacji
Po  uzgodnieniu projektu zagospodarowania terenu, zmian w projekcie gotowym, oraz po skompletowaniu dokumentacji formalnej, wykonujemy projekt techniczny. Jest on załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę lub do wniosku zgłaszającego budowę.

Zapraszamy!