Projekty indywidualne

Budynek „szyty na miarę”  jest idealnie dopasowany do potrzeb i możliwości inwestora. Taki budynek może maksymalnie wykorzystać walory terenu na którym powstaje oraz oświetlenia słonecznego związanego z kierunkami świata. Zyskuje także jedyny i niepowtarzalny wyraz związany z indywidualnym układem wnętrza oraz bryły.

Proces projektowy przebiega następująco:

1.  Działka, wizja lokalna
Pierwszym etapem projektu jest spotkanie na działce, na której ma być realizowany budynek. Omawiamy teren, sąsiedztwo oraz możliwości zabudowy. W wypadku rozbudowy lub przebudowy obiektu istniejącego analiza jest poszerzona o dokumentację budynku. Jeżeli dokumentacja jest niepełna lub nieaktualna – wykonujemy inwentaryzację stanu istniejącego.

                                                                   

2. Wytyczne klienta
Kolejnym etapem, który najczęściej następuje bezpośrednio po wizji lokalnej, jest rozmowa podczas której klient określa swoje oczekiwania. Dotyczy to zarówno funkcji jak i estetyki budynku.  

3. Sprawy formalne
Do wykonania projektu budowlanego niezbędne są następujące dokumenty:
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy.
- Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500
- Badania geotechniczne gruntu
- Jeżeli wymagane - wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej oraz inne specjalistyczne pozwolenia i opinie.                                                          

4. Lokalizacja budynku na działce
Warunki Zabudowy lub Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego określają gabaryty budynku, linię zabudowy, kąt dachu oraz inne elementy związane z porządkiem architektoniczno – urbanistycznym okolicy. Analizujemy dokumenty formalne, lokalizację działki oraz nieruchomości sąsiednich tak, aby spełnić przepisy budowlane oraz pożarowe. Jest to wstęp do przygotowania koncepcji.

5. Koncepcja architektoniczna
Koncepcja architektoniczna uwzględnia wytyczne klienta oraz Warunki Zabudowy. Jest przedstawiana w skali 1:100 w formie rzutów budynku. Dodatkowo tworzone są wizualizacje dzięki którym klient może obejrzeć bryłę budynku z wszystkich stron.

                                                                     

6. Konsultacje inwestor - projektant
Po wykonaniu pierwszej koncepcji następuje kilka spotkań, na których omawiane są różne warianty i rozwinięcia. Efektem konsultacji jest spójna koncepcja, która jest podstawą do wykonania projektu budowlanego.    

                                                               

7. Projekt budowlany
Projekt budowlany zawiera projekt architektoniczno - budowlany, projekt konstrukcji, instalacji sanitarnych (wod- kan, centralne ogrzewanie, wentylacja), instalacji elektrycznej i innych niezbędnych do funkcjonowania budynku. Ten projekt jest załącznikiem do wystąpienia o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy.

8. Projekt wykonawczy
Projekt budowlany jest wystarczający do realizacji domów jednorodzinnych. Jednak, w wypadku domów o większych wymaganiach wizualnych lub technicznych lub w wypadku budynków usługowych zalecamy wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, który szczegółowo definiuje obiekt. Zawiera on rysunki detali, specyfikacje techniczne, zestawienia ilości materiałów oraz wytyczne budowlane.

9. Nadzór autorski
Na życzenie klienta wykonujemy także nadzory autorskie nad realizacją.

 

Projekty oraz zdjęcia z budowy można zobaczyć w zakładce "Nasze projekty".

Zapraszamy!