Rozbudowy i modernizacje budynków istniejących

Styl współczesnego życia znacznie różni się od stylu życia poprzednich pokoleń. Dlatego, jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup budynku z rynku wtórnego lub odziedziczyliśmy dom po rodzicach - zwykle wymaga on przebudowy lub modernizacji.

Sytuacja wygląda podobnie w wypadku zakupu lokalu na cele komercyjne. Najczęściej nowa działalność nie jest tożsama z poprzednią i lokal wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań.
W naszej pracowni wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków, pozwalające ocenić stan ich konstrukcji oraz instalacji. Jeżeli obiekt nie posiada dokumentacji – wykonujemy szczegółową inwentaryzację.

Wszystkie działania podejmujemy na podstawie rozmowy  z Państwem, która określa przewidywany zakres i kierunek zmian. Na bazie Państwa wytycznych, analiz technicznych i formalnych (Warunki Zabudowy) wykonujemy koncepcję programowo - przestrzenną .

Koncepcję przedstawiamy na rzutach w skali 1:100, a także na wizualizacji, dzięki której już od początku macie Państwo trójwymiarowy obraz zmian.

Dalszym krokiem jest projekt budowlany, który zawiera projekty architektury, konstrukcji oraz instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynku.

Na wszystkich etapach konsultujemy z Państwem rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe tak, aby były one jak najbardziej adekwatne do Państwa potrzeb i wymagań.

Poniżej, jeden z naszych projektów rozbudowy drewnianego domu w Józefowie pod Warszawą.

Więcej projektów oraz zdjęć z budowy można zobaczyć w zakładce "Nasze projekty".

Zapraszamy!